Wybierz swój język

OBIEKTYWY
MIKROSKOPOWE

Image
Image
Image
Image


Bogata gama obiektywów do mikroskopii

TYPY OBIEKTYWÓW


Obiektywy są nieodłączną częścią mikroskopów. Różnią się parametrami optycznymi, takimi jak powiększenie, apertura numeryczna i ogniskowa.

Podział ze względu na powiększenie:

a. Obiektywy o stałym powiększeniu: Są to obiektywy, które mają jedno określone powiększenie, na przykład 10x, 40x lub 100x. Są one najczęściej stosowane w mikroskopach biologicznych i znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak biologia, medycyna, czy nauki przyrodnicze.

b. Obiektywy zmiennopowiększeniowe: Te obiektywy posiadają możliwość regulacji powiększenia, na przykład w zakresie od 10x do 40x. Są one szczególnie przydatne, gdy konieczne jest dostosowanie powiększenia do różnych rodzajów próbek lub różnych celów badawczych.


Podział ze względu na wielkość powiększenia:

a. Obiektywy niskiego powiększenia (np. 2x, 4x): Obiektywy niskiego powiększenia są używane do obserwacji ogólnego kontekstu próbki. Mają szerokie pole widzenia i umożliwiają szybkie przeskanowanie obszaru próbki, ale nie zapewniają dużego stopnia powiększenia detali.

b. Obiektywy średniego powiększenia (np. 10x, 20x): Obiektywy średniego powiększenia są najczęściej stosowane w mikroskopii. Zapewniają dobre powiększenie i rozdzielczość, umożliwiając obserwację bardziej szczegółowych struktur próbki.

c. Obiektywy wysokiego powiększenia (np. 40x, 100x): Obiektywy wysokiego powiększenia są używane do szczegółowej analizy detali mikroskopowych. Zapewniają wysoką rozdzielczość i powiększenie, ale wymagają precyzyjnej techniki i użycia substancji pomiędzy obiektywem a próbką (np. olej immersyjny) w przypadku wysokich powiększeń.


Podział ze względu na aperturę numeryczną (AN):

a. Obiektywy o małej aperturze numerycznej: Mają stosunkowo niską AN, co oznacza mniejszą zdolność do zbierania światła. Są one odpowiednie do obserwacji próbek o niskiej przejrzystości, takich jak grube preparaty biologiczne lub materiały niemetaliczne.

b. Obiektywy mikroskopowe o dużej aperturze numerycznej: Posiadają wyższą AN, co oznacza większą zdolność do zbierania światła. Są one idealne do obserwacji próbek o wysokiej przejrzystości, takich jak cienkie preparaty biologiczne, komórki lub mikroorganizmy.

Podział ze względu na typ korekcji:

a) Obiektywy achromatyczne
b) Obiektywy planachromatyczne
c) Obiektywy apochromatyczne
d) Obiektywy semi-planachromatyczne
e) Obiektywy planapochromatyczne


Podział na podstawie specjalistycznych zastosowań:

a) Obiektywy fluorescencyjne: Obiektywy fluorescencyjne są przeznaczone do obserwacji próbek, które zostały oznaczone specjalnymi barwnikami fluorescencyjnymi. Te obiektywy pozwalają na wykrywanie i analizę emisji światła fluorescencyjnego związanego z oznaczonymi cząstkami.

b) Obiektywy do kontrastu fazowego: Obiektywy do kontrastu fazowego są stosowane w celu badania próbek, które są niewidoczne lub mają niski kontrast w tradycyjnym mikroskopie. Wykorzystują one różnice w fazie światła przechodzącego przez próbkę, co umożliwia obserwację struktur o niewielkiej różnicy indeksu załamania.

c) Obiektywy do polarografii: Obiektywy do polarografii są stosowane w badaniach materiałów, które wykazują właściwości optyczne zależne od polaryzacji światła. Umożliwiają analizę i obserwację struktur mikroskopowych w świetle spolaryzowanym.

Podział obiektywów mikroskopowych jest szeroki i różnorodny, z każdym rodzajem mającym swoje unikalne zastosowanie i znaczenie. Wybór odpowiedniego obiektywu zależy od rodzaju badań, które są prowadzone, oraz od oczekiwanego poziomu jakości i szczegółowości obrazu. Dzięki różnorodności obiektywów mikroskopowych naukowcy, badacze i profesjonaliści w dziedzinie medycyny mają możliwość dokładnej analizy i zrozumienia mikroświata w jeszcze większym stopniu.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Przejdź do innych
obiektywów

Obiektywy według typów

Obiektywy według producentów


SEIWA

Edmund Optics

MITUTOYO

NIKON

INFINITY

ZEISS

OPTIMUS

Obiektywy z korekcją do nieskończoności


Obiektywy z korekcją do nieskończoności, znane również jako obiektywy o nieskończoności ogniskowej, to specjalne typy obiektywów, które są zaprojektowane tak, aby skupienie obrazu odbywało się w nieskończoności. Oznacza to, że światło wpadające równolegle do osi optycznej soczewki jest skupiane w punkcie nieskończonym.

Głównym celem obiektywów z korekcją do nieskończoności jest utrzymanie równoległego wiązki światła przez cały system optyczny, co jest istotne w wielu zastosowaniach, takich jak mikroskopia, teleskopia, fotografowanie krajobrazu itp. Dzięki temu obraz obiektu znajdującego się w nieskończoności jest idealnie skupiony na powierzchni czujnika obrazu lub siatki oka.

Obiektywy z korekcją do nieskończoności mają kilka zalet i zastosowań:

  1. Bezstratowe powiększenie: Ze względu na skupienie obrazu w nieskończoności, obiektywy te umożliwiają wykorzystanie dodatkowych elementów optycznych, takich jak soczewki powiększające, filtry, kondensatory itp., bez wpływu na jakość obrazu i skupienie.

  2. Większa swoboda projektowania układu optycznego: Obiektywy z korekcją do nieskończoności pozwalają na elastyczne projektowanie i modyfikację układu optycznego, co ułatwia integrację z innymi elementami optycznymi i systemami.

  3. Korzystanie z dodatkowych komponentów: Dzięki skupieniu obrazu w nieskończoności, można używać dodatkowych komponentów, takich jak mikroskopy, kamery, filtry itp., w celu dalszej analizy, zapisu lub przetwarzania obrazu.

  4. Zastosowania naukowe i medyczne: Obiektywy z korekcją do nieskończoności są powszechnie stosowane w mikroskopii, zwłaszcza w mikroskopach fluorescencyjnych, gdzie wymagana jest duża głębia ostrości i możliwość korzystania z różnych filtrów i dodatkowych optycznych komponentów.

Ważne jest, aby zauważyć, że obiektywy z korekcją do nieskończoności wymagają odpowiedniego skoordynowania z innymi elementami systemu, takimi jak okulary okularowe, detektory obrazu itp., aby uzyskać optymalną jakość i skupienie obrazu.

.

Obiektywy z korekcją do nieskończoności

Obiektywy korygowane na skończoną odległość


Obiektywy skończonego skontrahowania (znane również jako obiektywy skończonej odległośc lub skorygowane na skończoną odległośći) to rodzaj układu soczewek optycznych używanych w mikroskopii. Zostały zaprojektowane w celu wytworzenia ostrego obrazu obiektu znajdującego się w określonej skończonej odległości od obiektywu. W przeciwieństwie do obiektywów skorygowanych pod nieskończoność, które skupiają obraz na obiektach znajdujących się w nieskończoności, obiektywy skończonego skontrahowania są optymalizowane dla obiektów umieszczonych w skończonej odległości.

Termin "skończone skontrahowanie" odnosi się do faktu, że odległości obiektu i obrazu są obie skończone i konkretne. W mikroskopii odległość obiektu odnosi się do odległości między obiektem, który jest obserwowany, a przednią płaszczyzną ogniskową obiektywu. Natomiast odległość obrazu to odległość między obiektywem a płaszczyzną obrazu (taką jak matryca kamery lub okular).

Obiektywy skończonego skontrahowania są powszechnie stosowane w mikroskopach, w których próbka jest umieszczana bezpośrednio na stole mikroskopowym, a obiektyw znajduje się blisko obiektu. Obiekty te mają stałą długość tubusu, czyli odległość między obiektywem a okularem lub kamerą. Długość tubusu jest zazwyczaj standaryzowana na 160 mm lub 170 mm dla większości mikroskopów.

Projekt optyczny obiektywów skończonego skontrahowania jest optymalizowany pod kątem określonej długości tubusu i odległości roboczej. Zapewniają wysoką rozdzielczość obrazu dla obiektów umieszczonych w określonej odległości w zakresie roboczym mikroskopu. Są dostępne w różnych powiększeniach, aperturach numerycznych i specjalistycznych konstrukcjach do różnych technik mikroskopowych, takich jak jasne pole widzenia, ciemne pole widzenia, kontrast fazowy i fluorescencyjne.

Jedną zaletą obiektywów skończonego skontrahowania jest ich prostota i ekonomiczność w porównaniu do obiektywów skorygowanych pod nieskończoność. Wymagają mniejszej liczby elementów optycznych i są zwykle bardziej przystępne cenowo. Dodatkowo, zapewniają dobrą jakość obrazu i są odpowiednie do rutynowych zastosowań mikroskopowych w laboratoriach.

Jednak obiektywy skończonego skontrahowania mają ograniczoną głębię ostrości, co oznacza, że tylko określony zakres próbki będzie w ostrości jednocześnie. Konieczne może być dostosowanie ostrości, aby utrzymać ostrość podczas obserwacji różnych części próbki.

Podsumowując, obiektywy skończonego skontrahowania są przeznaczone do określonych skończonych odległości obiektów w mikroskopach. Oferują prostotę, ekonomiczność i są odpowiednie do rutynowych zastosowań mikroskopowych. Jednak mają ograniczoną głębię ostrości w porównaniu do obiektywów skorygowanych pod nieskończoność.

Obiektywy korygowane na skończoną odległość

Obiektywy refleksyjne


Obiektywy refleksyjne są specjalnym rodzajem obiektywów stosowanych w mikroskopii, które umożliwiają obserwację próbek za pomocą odbijanego światła. Są one zaprojektowane tak, aby promienie świetlne odbite od próbki były skierowane w stronę obiektywu, co umożliwia ich detekcję i obrazowanie.

Obiektywy refleksyjne są często wykorzystywane w technikach mikroskopii konfokalnej, gdzie precyzyjne skupienie światła jest istotne dla uzyskania wysokiej jakości obrazu. W takim przypadku światło odbite od próbki jest zbierane przez obiektyw refleksyjny i kierowane do detektora, który rejestruje sygnał i generuje obraz.

Te obiektywy są zwykle wyposażone w specjalne powłoki antyrefleksyjne, które minimalizują straty światła odbitego, poprawiając jakość obrazu i kontrast. Ponadto, obiektywy refleksyjne są dostępne w różnych aperturach numerycznych, co pozwala na regulację głębi ostrości i zdolności rozdzielczej w zależności od potrzeb aplikacji.

Ważne jest, aby pamiętać, że obiektywy refleksyjne wymagają odpowiedniego oświetlenia próbki w celu uzyskania odpowiedniego odbicia światła. Mogą być stosowane różne źródła światła, takie jak lampy halogenowe, lasery czy diody LED, w zależności od specyfiki badania i wymagań dotyczących próbki.

Obiektywy refleksyjne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak biologia, medycyna, nauki przyrodnicze czy materiałoznawstwo. Pozwalają na obrazowanie próbek o różnorodnej naturze, od biologicznych tkanek i komórek, po powierzchnie materiałów i mikrostruktury.

Podsumowując, obiektywy refleksyjne są specjalnym rodzajem obiektywów używanych w mikroskopii do obrazowania odbitego światła. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości obrazów i obserwacja próbek w różnych dziedzinach nauki i medycyny.

Obiektywy refleksyjne

Obiektywy achromatyczne


Obiektywy achromatyczne są podstawowym rodzajem obiektywów mikroskopowych. Składają się z dwóch soczewek, które są zaprojektowane tak, aby skorygować aberracje chromatyczne. Zapewniają one dobre powiększenie i kontrast, jednak mogą nie być idealne dla bardziej zaawansowanych zastosowań.

Obiektywy achromatyczne

Obiektywy planachromatyczne (Plan)


Obiektywy planachromatyczne są bardziej zaawansowanym rodzajem obiektywów mikroskopowych. Składają się z większej liczby soczewek, które są zoptymalizowane w taki sposób, aby skorygować zarówno aberracje chromatyczne, jak i sferyczne.

Zapewniają one doskonałą ostrość i płaskość pola widzenia, co jest niezwykle ważne w badaniach mikroskopowych wysokiej jakości.

Obiektywy planachromatyczne

Obiektywy apochromatyczne (APO)


Obiektywy apochromatyczne są najbardziej zaawansowanymi i precyzyjnymi obiektywami mikroskopowymi. Składają się z jeszcze większej liczby soczewek, które są zoptymalizowane tak, aby skorygować wszelkie aberracje optyczne.

Zapewniają one najwyższą jakość obrazu, doskonałą ostrość, wysoką rozdzielczość i minimalną dystorsję. Są one powszechnie stosowane w zaawansowanych badaniach naukowych i medycznych.

Obiektywy apochromatyczne

Obiektywy semi-achromatyczne (Semi-plan)


Obiektywy semi-achromatyczne, czasami nazywane również obiektywami półachromatycznymi, są jednym z rodzajów obiektywów mikroskopowych. Stanowią pośrednią kategorię między obiektywami achromatycznymi a apochromatycznymi pod względem ich zdolności do korygowania aberracji chromatycznych. Aberracja chromatyczna powoduje, że światło różnych długości fal odbija się i załamuje w różny sposób, co prowadzi do niewłaściwego połączenia kolorów i obniżenia jakości obrazu. Choć nie osiągają pełnej eliminacji aberracji chromatycznej, są popularnym wyborem w zastosowaniach, gdzie wymagana jest wyższa jakość obrazu, ale koszt obiektywów apochromatycznych jest zbyt wysoki.

Obiektywy semi-achromatyczne znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak biologia, medycyna, nauki przyrodnicze, a także w niektórych aplikacjach przemysłowych.

Obiektywy semi-planachromatyczne

Obiektywy planapochromatyczne (Plan APO)


Obiektywy planapochromatyczne są stosowane w najdroższych mikroskopach. Podobnie jak obiektywty apochromatyczne są skorygowane dla trzech długości fal, jednak dające płaski obraz. .

Konstrukcja tych obiektywów wymaga ogromnej precyzji, gdyż nierzadko składają się one z 12-14 (przy większych powiększeniach) soczewek umieszczonych w obudowie które muszą być współosiowe, a odchyłki nie mogą przekraczać 0,001-0,002mm

Obiektywy planapochromatyczne

Dostawcy

Nasi partnerzy w tej kategorii
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Usłyszane w sieci

 

Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia.

 Albert Einstein