KOMPONENTY OPTYCZNO-ELEKTRONICZNE

Oferujemy najlepsze produkty z całego świata

Wybierz kategorię

Fotodiody lawinowe

Pulsacyjne diody laserowe

Odbiorniki optyczne

Fotodiody krzemowe PN

Liczniki fotonów

SPCM

Wysokoczułe detektory światła

Fotodiody PIN

Diody do specjalnych zastosowań

inne

Matryce fotodiód krzemowych

Diody IR (podczerwone)

inne

Termostosy

Detektory piroelektryczne

Inne

Inne

Filtry

Zwierciadła

Światłowody

Soczewki

Polaryzatory

Siatki dyfrakcyjne

Dzielniki wiązki

Okienka i dyfuzory

Optyka IR

Optyka laserowa

Pryzmaty

Akcesoria optyczne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne komponenty fotoniczne

Image


TeraXion
jest liderem w produkcji innowacyjnych komponentów fotonicznych, które zawierają siatki Bragga, niskoszumowe lasery i zintegrowaną fotonikę.
FBG były podstawą oferty od prawie 20 lat, a TeraXion z powodzeniem zastosował tę technologię na czterech różnych rynkach, potwierdzając potencjał FBG w niezliczonych wysoce zaawansowanych aplikacjach.

Poza portfelem technologii, prawdziwa siła TeraXion polega na możliwości przekształcania i rozwijania istniejącej technologii w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb klientów. Ta wyjątkowa wiedza i orientacja rynkowa doprowadziły TeraXion do produkcji ponad 250 000 najnowocześniejszych komponentów fotonicznych.

W ofercie:

  1. Komponenty do laserów wysokiej mocy
  2. Komponenty do ultraszybkich laserów
  3. Komponenty optyczne dla telekomunikacji
  4. Sensory optyczne i komponenty RF

Komponenty do laserów wysokiej mocy

Komponenty do ultraszybkich laserów

Komponenty optyczne do telekomunikacji

Sensory optyczne i komponenty RF

Zapraszamy do naszego sklepu

Usłyszane w sieci

 

Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia.

 Albert Einstein