Select your language

Instrukcje, filmy, sterowniki i inne dokumenty dotyczące kamer pco.

Dokumentacja do Kamer pco (grupa Excelitas Technologies)

Excelitas oferuje kompleksowy wybór oprogramowania do użytku z kamerami PCO, które pomaga zoptymalizować wykorzystanie sprzętu do różnych zastosowań i w różnych konfiguracjach sprzętowych.

Oprócz aplikacji do sterowania kamerami dostępne są również zestawy programistyczne w różnych językach programowania (Python, LabVIEW, Java, MATLAB, C++ , umożliwiające pełną integrację kamer PCO. Jeśli zajmujesz się mikroskopią, sprawdź możliwości integracji z µManager.

01: User Interfaces of pco.camware

04: Reloadable Camera Sets

07: Convert Control Dialog

10: Saving and Exporting Files

13: Math Tools in pco.camware

16: Auto RAM Segment Switching

19: Lookup Tables

02: Customization of Camware

05: Recording vs Preview function

08: Image Overlay in pco.camware

11: Switching Shutter Modes

14: Saving Single Images During Recording

17: Trigger Operation and Configuration

20: Demo Mode

03: Setting Camera Parameters

06: View Window and Context Menu

09: Recorder Bar and Recorder Tools

12: Lens Control for Canon EF Lenses

15: Record Directly to File in pco.camware

18: Common Mode in pco.camware

21: Hidden Features

PCO Camera Control Software

Image

PCO Interface Drivers

PCO Interface Drivers

PCO Software Development Kits

Image

PCO Add-on Software

PCO Add-on Software

PCO MicroManager Integration

PCO MicroManager Integration

Heard on the Internet

 

Imagination is more important than knowledge.

 Albert Einstein