Select your language

SPEKTRORADIOMETRY

Image
Image
Image
Image


Badania radiometryczne - ocena bezpieczeństwa fotobiologicznego

SPEKTRORADIOMETR


Radiometr mierzy całkowite promieniowanie elektromagnetyczne, podczas gdy spektro-radiometr analizuje rozkład energii w zależności od długości fal, umożliwiając bardziej szczegółowe badania spektralne.

Radiometr:
Radiometr jest urządzeniem służącym do pomiaru całkowitej ilości energii promieniowania elektromagnetycznego, która dociera do niego z danej powierzchni. Radiometry zwykle mierzą całkowite promieniowanie w szerokim zakresie długości fal, niezależnie od konkretnych długości fal lub widma. Radiometry mogą być stosowane w różnych dziedzinach, takich jak astronomia, meteorologia, nauki o środowisku, badania klimatyczne itp.

Uwaga! Nie wszystkie radiometry są wykazane poniżej, tworzymy spektroradiometry/radiometry pod indywidualne zamówienia.

Spektroradiometr:
Spektroradiometr jest bardziej zaawansowanym narzędziem, które oprócz pomiaru całkowitej ilości energii promieniowania, jest również w stanie zbadać rozkład energii promieniowania w zależności od długości fal. Oznacza to, że spektro-radiometr może mierzyć intensywność promieniowania w różnych pasmach widma. Może dostarczyć informacji na temat konkretnych długości fal lub widmowych charakterystyk promieniowania. Spektro-radiometry są szeroko stosowane w badaniach naukowych, takich jak spektroskopia, analiza chemiczna, monitorowanie atmosferyczne itp.

Spektroradiometry są wykorzystywane m.im. do:
- do badania bezpieczeństwa bezpieczeństwa fotobiologicznego
- do pomiarów źródeł światła takich jak diody LED i lasery
- do pomiarów promieniowania słonecznego naturalnego i sztucznego
- do badań procesu utwardzania UV


Badanie bezpieczeństwa fotobiologicznego

Optyka teleskopu do pomiaru luminancji widmowej w dwóch stałych odległościach, 200 mm i 1000 mm.
Przysłony dla pola widzenia 100 mrad, 11 mrad i 1,7 mrad.
Wizjer oparty na aparacie.
Dostępne różne urządzenia pomiarowe.


Typowe aplikacje

W zależności od wersji produktu:
Klasyfikacja grup ryzyka źródeł nielaserowych w zakresie widmowym od 300 nm do 1050 nm dla bezpieczeństwa fotobiologicznego zgodnie z normami IEC 62471:2006 i EN 62471:2008.
Podział na grupy ryzyka UV w zakresie widmowym od 200 nm do 400 nm.
Określenie zagrożenia światłem niebieskim według DIN 62471, zagrożenia siatkówki według DIN 62471 lub zagrożenia siatkówki przy słabym bodźcu wzrokowym według DIN 62471.


Kalibrowanie
Kalibracje fabryczne spektralnej irradiancji i czułości luminancji z certyfikatem kalibracji.
Kalibracja i regulacja dokładności długości fali.


Zakres widmowy: 
VIS - NIR
(300 - 1050) nm lub  UV (200 - 400) nm lub zintegrowany detektor (w zależności od wersji)
Sszserokość optyczna 2 nm lub 0,8 nm lub nie dotyczy (w zależności od wersji)
Masz pytania?
Napisz do nas

Spektroradiometry

Dostawcy

Nasi partnerzy w tej kategorii
Image

Heard on the Internet

 

Imagination is more important than knowledge.

 Albert Einstein