Wybierz swój język

MONITORING PLAZMY

Image
Image
Image
Image


Optymalizacja procesów i kontrola jakości

Monitoring plazmy


Spectropol posiada w swojej ofercie narzędzia do analizy, monitoringu i optymalizacji procesów z użyciem plazmy.

Plazma – zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie. Mimo że plazma zawiera swobodne cząstki naładowane (jony i elektrony), to w skali makroskopowej jest elektrycznie obojętna.  

Kontrola procesu jest szczególnie ważna w przemysłowych zastosowaniach plazmy w celu zapewnienia powtarzalności i jakości procesu. Spektroskopia optyczna emisyjna jest techniką pierwszego wyboru, gdyż nie zaburza plazmy, wyniki są otrzymywane w czasie rzeczywistym.


Do monitoringu plazmy stosujemy przede wszystkim produkty firmy PLASUS (skonfigurowane systemy) a także wykorzystujemy spektrofotometry z ofert naszych dostawców.

Systemy EMICON SA to pierwszy wybór do kompleksowej kontroli procesów i zapewnienia jakości procesów plazmowych na liniach produkcyjnych. Dzięki unikalnej akwizycji i połączeniu wszystkich ważnych danych procesowych w jednym systemie w czasie rzeczywistym, systemy EMICON są światowym wzorcem skutecznego sterowania procesami.

Zalety:

 • szeroki zakres  spektralny

 • monitoring w czasie rzeczywistym


W ofercie PLASUS:

EMICON SA: wolnostojący system do aplikacji na linii produkcyjnej


EMICON SA-HIPIMS: wolnostojący system do aplikacji na linii produkcyjnej do zastosowań w procesach inmpulsowych


EMICON HR: system wysokiej rozdzielczości do monitoringu i analizy plazmy


EMICON MC: standardowy wielokanałowy system do monitoringu plazmy i kontroli procesu.


EMICON LC: system stosowany do kontroli cienkich warst wMasz pytania?
Napisz do nas

Zapoznaj się z ofertą
Spektrometrów

Wielokanałowy system wykorzystywany na liniach produkcyjnych


Systemy EMICON SA to pierwszy wybór do całościowej kontroli procesów i zapewnienia jakości procesów plazmowych w zakładach przemysłowych i liniach produkcyjnych. Dzięki unikalnej kombinacji umożliwiającej gromadzenie wszystkich ważnych danych procesowych w jednym systemie w czasie rzeczywistym, systemy EMICON SA są światowym wzorcem skutecznego sterowania procesami.DANE TECHNICZNE:

Liczba kanałów spektralnych 1-8
Rozdzielczość widmowa 1,5 nm
Zakres długości fali 200 - 1100 nm
Rozdzielczość sygnału 16 bitów
Rozdzielczość chwilowa 1 ms do kilku minut
Wejście czujnika 0-10V (2/4)
Analogowe wyjścia sterujące 0-10V (4/8)
Wejścia i wyjścia cyfrowe: TTL 5V/24V (8/8)
Sieć LAN (TCP/IP)
Protokół sieciowy Fieldbus: Profibus, Profinet, EtcherCAT, EtcherNET/IP, OPC-UAFUNKCJONALNOŚĆ

 • praca autonomiczna (24/7)

 • Sterowanie procesem z funkcją PID i wartości zadanej

 • Szybkie wyjścia napięciowe do sterowania procesami, np. przepływu gazu lub mocy

 • Systemy wielokanałowe do pomiarów przestrzennie rozdzielczych

 • Wejścia napięciowe dla sygnałów czujników zewnętrznych

 • Wejścia prądowe/napięciowe dla krzywych impulsów z rozdzielczością czasową

 • Cyfrowe wejścia i wyjścia do zewnętrznego sterowania systemem

 • Obsługa magistrali polowej i interfejs LAN do integracji systemu

 • Przygotowanie danych do aplikacji opartych o Przemysł 4.0 i AI

 • Konfiguracja przez LAN za pomocą oprogramowania EMICON SA Manager dla Windows

 • Konfiguracja modułowa zgodnie z profilem wymagań
ZASTOSOWANIE

 • Analiza i monitorowanie procesów

 • Monitorowanie i zabezpieczanie stabilności procesu

 • Sterowanie procesem w procesach reaktywnego napylania katodowego

 • Monitorowanie stanu komory

 • Wykrywanie i monitorowanie zanieczyszczenia plazmy

 • Monitorowanie procesów z rozdzielczością przestrzenną w zastosowaniach wielkopowierzchniowych

 • Modernizacja systemów PEMEMICON-SA

Wielokanałowy system, wykorzystywany w do optymalizacji i kontroli jakości procesów impulsowych.

Oprócz pomiaru danych spektralnych system EMICON SA-HIPIMS rejestruje przebiegi napięcia i prądu w impulsowych procesach plazmowych (HIPIMS) z wysoką rozdzielczością czasową. Ta unikalna kombinacja zbierania danych umożliwia niezależną kontrolę gęstości jonów i składu gazu. W procesach reaktywnych otwiera to drzwi do oddzielnego dostosowywania właściwości stechiometrycznych i morfologicznych warstwy.DANE TECHNICZNE:

Liczba kanałów spektralnych 1-8
Analogowe wejścia impulsowe ± 1V (2x)
Częstotliwość próbkowania 40 MHz
Wyjścia impulsowe wyzwalające analogowe ± 5V (1x) optyczne (2x)
Analogowe wyjścia sterujące 0-10V (4/8)
Sieć LAN (TCP/IP)
Protokół sieciowy Fieldbus: Profibus, Profinet, EtcherCAT, EtcherNET/IP, OPC-UAFUNKCJONALNOŚĆ

 • Rejestracja danych sygnałów elektrycznych z wysoką rozdzielczością czasową

 • Łączenie widmowych i elektrycznych danych pomiarowych w czasie rzeczywistym

 • Rejestracja w czasie rzeczywistym sygnałów prądowych i napięciowych w procesie impulsowym (HIPIMS).

 • Akwizycja, monitorowanie i ocena kształtu krzywej tętna

 • Analogowe i optyczne wejścia wyzwalające do synchronizacji zapisu danych impulsowych i widmowych

 • Wszystkie cechy systemu EMICON SA

 • Konfiguracja przez LAN za pomocą oprogramowania EMICON SA Manager dla Windows 

ZASTOSOWANIE

 • Analiza plazmy w zastosowaniach z plazmą pulsacyjną (HIPIMS, impuls DC, …)

 • Monitorowanie procesów i optymalizacja procesów aplikacji plazmy pulsacyjnej

 • Niezależna kontrola przepływu gazu i gęstości jonów w reaktywnych procesach HIPIMS

 • Monitorowanie i zabezpieczanie stabilności procesu

 • Obserwacja i kompensacja erozji celu

EMICON-SA-HIPIMS

Wielokanałowy system, wykorzystywany w do optymalizacji procesów i kontroli jakości.


Systemy EMICON MC to idealne systemy monitorów plazmowych do prac badawczo-rozwojowych i odpowiednie do prawie wszystkich zastosowań w technologii plazmowej, w tym do analizy plazmy, monitorowania plazmy i optymalizacji procesów.DANE TECHNICZNE:

Liczba kanałów spektralnych 1-8
Rozdzielczość widmowa 1,5 nm
Rozdzielczość chwilowa 20 ms do kilku minut
Zakres długości fali 200 - 1100 nm
Rozdzielczość sygnału 16 bitów
Interfejs  USB 2.0
Wejścia i wyjścia cyfrowe: TTL 5V (2/4)
Analogowe wyjścia sterujące ± 10 volt (4/8)


FUNKCJONALNOŚĆ

 • Akwizycja danych za pomocą spektrometrów szerokopasmowych

 • Monitorowanie promieniowania plazmy w czasie rzeczywistym

 • Sterowanie procesem z funkcją PID i wartości zadanej

 • Systemy wielokanałowe do pomiarów przestrzennie rozdzielczych

 • Odtwarzanie zapisanych danych pomiarowych do analizy procesu

 • Cyfrowe i analogowe wejścia i wyjścia dla zewnętrznych sysdtZASTOSOWANIE

 • Monitorowanie i optymalizacja procesów

 • Monitorowanie stabilności procesu

 • Wykrywanie punktów końcowych w procesach trawienia plazmowego

 • Wykrywanie zanieczyszczenia osocza

 • Wykrywanie wycieków

 • Wyznaczanie właściwości warst (wymagany moduł LC)


EMICON-MC

Jednokanałowy system wysokiej rozdzielczości


System EMICON HR to spektralny monitor plazmowy o wysokiej rozdzielczości i jest szczególnie odpowiedni do szczegółowej analizy spektralnej plazmy oraz do monitorowania plazmy. Dzięki prawie 10-krotnie lepszej rozdzielczości widmowej w porównaniu z innymi modelami, EMICON HR zapewnia znacznie lepszą separację widmową sąsiednich linii atomowych oraz rozdzielczość linii wibracyjnych i rotacyjnych w pasmach molekularnych.DANE TECHNICZNE:

Liczba kanałów spektralnych 1
Rozdzielczość widmowa 0,2-0,5 nm
Rozdzielczość chwilowa 50 ms do kilku minut
Zakres długości fali 200 - 860 nm
Rozdzielczość sygnału 16 bitów
Interfejs  USB 2.0
Wejścia i wyjścia cyfrowe: TTL 5V (4/4)FUNKCJONALNOŚĆ

 • Akwizycja danych za pomocą spektrometru szerokopasmowego o wysokiej rozdzielczości

 • Monitorowanie promieniowania plazmy w czasie rzeczywistym

 • Analiza plazmy i monitorowanie procesu

 • Odtwarzanie zapisanych danych pomiarowych do analizy procesu

 • Sterowanie procesem z funkcją wartości zadanej

 • Cyfrowe i analogowe wejścia i wyjścia do integracji systemu

 • Wygodne oprogramowanie EMICON MC dla systemu WindowsZASTOSOWANIE

 • Analiza spektralna procesów plazmowych

 • Monitorowanie procesów i optymalizacja procesów

 • Monitorowanie stabilności procesu

 • Wykrywanie punktów końcowych w procesach trawienia plazmowego

 • Wykrywanie i monitorowanie skażenia osocza

EMICON-HR

Samodzielny lub uzupełniający system do monitorowania cienkich warstw


System EMICON LC jest idealnym rozszerzeniem systemów EMICON SA i EMICON MC do monitorowania in situ w czasie rzeczywistym transmisji, odbicia, absorpcji, koloru lub grubości powłoki na przedmiocie obrabianym podczas procesu plazmowego. Może być zintegrowany z systemami EMICON modele SA i MC jako moduł dodatkowy. Samodzielna wersja EMICON LC może być używana do procesów nakładania warst bez plazmy.DANE TECHNICZNE:

Liczba kanałów spektralnych 1-2
Rozdzielczość widmowa 1,5 nm
Rozdzielczość chwilowa 20 ms do kilku minut
Zakres długości fali 350 - 1100 nm
Rozdzielczość sygnału 16 bitów
Źródło światła  halogem, LED, ...
Grubość powłoki 5 nm do 2 um
Przestrzeń kolorów L*a*b*, XYZ


FUNKCJONALNOŚĆ

 • Akwizycja danych za pomocą spektrometrów szerokopasmowych

 • Obliczanie widmowego odbicia, transmisji i absorpcji

 • Wyznaczanie grubości warstwy za pomocą analizy spektralnej w czasie rzeczywistym

 • Obliczanie wartości kolorów w czasie rzeczywistym

 • Połączona analiza danych procesowych i właściwości folii

 • Dostępne źródła światła dostosowane do konkretnych zastosowań (halogen wolframowy, LED, …)

 • Komponenty optyczne do zastosowań w próżni

 • Sterowanie programowe z modułem rozszerzeń dla wygodnego oprogramowania EMICON MCZASTOSOWANIE

 • Jednoczesna kontrola procesu i produktu

 • Pomiar in-situ odbicia, transmisji i absorpcji

 • Wyznaczanie grubości warstwy w czasie rzeczywistym

 • Obliczanie wartości kolorów in-line i in-situ

 • Kontrola jakościEMICON-LC

Skontaktuj się z nami by ustalić parametry systemu


Dzięki naszym dostawcom jesteśmy w stanie skonfigurować system "uszyty na miarę".

Prześlij nam swoje oczekiwania.

SpecLine jest jednym z najlepszych narzędzi do oceny danych spektralnych.


 Unikalna baza linii spektralnych pozwala na szybką identyfikację pierwiastków i cząsteczek.

3 wersje oprogramowania:

 • A - mini - zawierająca linie widmowe atomów i jonów
 • AM - medium - zawierająca linie atomów i jonów i wybrane linie cząsteczek (dwuatomowych)
 • AMS - max - zwierająca wszystkie atomy, jony i molekułyFUNKCJONALNOŚĆ


 • Obszerna baza danych z liniami widmowymi dla atomów, jonów i cząsteczek
 • Automatyczne wyszukiwanie pików linii w widmach
 • Automatyczna identyfikacja linii atomowych i jonowych oraz pasm molekularnych
 • Nakładanie i porównywanie wielu widm – nawet w przypadku różnych formatów plików
 • Szeroki zakres funkcji do oceny widm Import danych we wszystkich popularnych formatach plików spektroskopowych
 • Eksport danych do formatu ASCII, binarnego i Excela (CSV), eksport grafiki do JPG, PNG, GIF i BMPOPROGRAMOWANIE SPECLINE

Dostawcy

Nasi partnerzy w tej kategorii
Image
Image
Image

Usłyszane w sieci

 

Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia.

 Albert Einstein