Wybierz swój język

OŚWIETLACZE

Image
Image
Image
Image


Szeroka gama oświetlaczy

Źródła do zróżnicowanych zastosowań


Oświetlacze pogrupowano według następujących kategorii:


OŚWIETLACZE  SZEROKOPASMOWE

OŚWIETLACZE WĄSKOPASMOWE

OŚWIETLACZE SPECJALNE

LAMPY DO UTWARDZANIA UV

Masz pytania ?
Napisz do nas

Oświetlacze szerokopasmowe

Lampy UV-VIS-NIR - lampy z zakresu  185 -2500 nm
Lampy VIS-NIR - lampy z zakresu 350 - 2500 nm (bez zakresu UV)
Lampy UV - oświetlacze, których zakres nie wkracza w zakres widzialny (do 350 nm)

Image
Image

Lampy do utwardzania UV

Stosowane do utwardzania światłem ultrafioletowym

Oświetlacze wąskopasmowe

Oświetlacze LED - oparte na technologii LED
Lampy monochromatyczne - żółte lampy SOX
Monochromatory - automatyczne lub ręcznie ustawiane urządzenia do ustawiania widma o konkretnej długości światła.

Image
Image

Oświetlacze specjalne

Oświetlacze fluorescencyjne - lampy, które wykorzystują świetlówki do wytwarzania jasnego, równomiernego oświetlenia obiektu lub powierzchni.
Oświetlacze światłowodowe - oświetlacze, które są zintegrowane (lub mogą być) z jednym lub więcej światłowodami, które odpowiednio ukierunkowują oświetlenie.
Oświetlacze telecentryczne - do oświetlania obiektów prawdziwie skolimowanym światłem i generowania silnie kontrastujących obrazów.
Oświetlacze strukturyzowane - oświetlacze do oświetleń o wymaganym specjalnym kształcie
Oświetlacze stosowane w systemach wizyjnych tj. systemach złożonych najczęściej z kamery, obiektywu i źródeł światła.
Oświetlacze do mikroskopii - źródła światła stosowane w mikroskopii
Oświetlacze do spektroskopii - źródła światła stosowane w spektroskopii

Dostawcy

Nasi partnerzy w tej kategorii
Image
Image
Image

Usłyszane w sieci

 

Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia.

 Albert Einstein