MONOCHROMATORY

 

Monochromator to przyrząd optyczny rozszczepiający światło w celu otrzymania fragmentu z jego widma.