RADIOMETRY

 

Urządzenia wykorzystywane do wykonywania pomiarów wielkości radiometrycznych dotyczących ilościowego określenia energii promieniowania w tym głównie irradiancji (strumień promieniowania na jednostkę powierzchni) mierzonej w zakresie od UV do NIR. Pomiary stosuje się do różnych zastosowań takich jak badanie medycznych systemów oświetleniowych opartych o LED lub lasery, pomiary powierzchni adhezyjnych w zakresie UV, pomiary układów laserowych w zakresie NIR w warunkach przemysłowych.  

 

 

Radiometr goniometryczny

Radiometr goniometryczny dostarcza 3D pomiary średnicy pola modu (MFD) w czasie rzeczywistym z dokładnością +/- 5% dla 10um światłowodu jednomodowego. Sposób pomiaru stosowany w urządzeniu spełnia zasady określone w standardzie FOTP-191 (TIA/EIA). Dodatkowo urządzenie może być wyposażone w detektor krzemowy lub InGaAs z aperturą standardową 2mm lub opcjonalnie 10mm dla większych źródeł światła jak LED - czytaj więcej.

Spektroradiometry

Urządzenia do pomiarów radiometrycznych przy wykorzystaniu spektrometrów (nazywane dalej: spektroradiometrami). W naszej ofercie większość spektrometrów może służyć do pomiarów radiometrycznych, pod warunkiem zapewnienia im stosownych parametrów jak np. zakres / czułość / rozdzielczość  względem planowanego zastosowania. Działają one w wybranym zakresie dokonując pomiarów względem długości fali.

W naszej ofercie posiadamy kilka skonfigurowanych spektroradiometrów, np. USB2000+RAD.

 

 

 

Radiometry fotodiodowe

Urządzenia do pomiarów radiometrycznych oparte na wykorzystaniu sensora fotodiodowego. Urządzenie działa w zakresie od 200nm do 850nm i może być skalibrowane  w całym tym zakresie lub wybranym węższym zakresie. Posiada dyfuzor umożliwiający pomiar promieniowania niezależnie od kąta odbicia. Współpracuje z miernikiem StarLite lub nowszymi.

Czytaj więcej