Szukaj

 

Dzielniki wiązki są używane do podziału światła wchodzącego na dwie części i używane są jako komponenty optyczne do systemów laserowych lub oświetleniowych. Dzielniki wiązki są stosowane z powodzeniem w fluorescencji, optycznej interferometrii, półprzewodnikach. Wiązka świtała może być podzielona jako udział procentowy w całkowitej intensywności lub zakresie falowym lub polaryzacji.  

W ofercie Chroma Technology:

 

W ofercie Edmund Optics:

Standard Beam Splitters

 Czytaj więcej na stronie Edmund Optics

Polarizing Beamsplitters

Są przeznaczone do dzielenia światła bez zmiany stanów polaryzacji S i P.

Czytaj więcej na stronie Edmund Optics

Non-Polarizing Beamsplitters

Służą do podziału padającego światła na określony procent, który jest niezależny od polaryzacji.

Czytaj więcej na stronie Edmund Optics

Dichroic Beamsplitters

Czytaj więcej na stronie Edmund Optics

Plate Beamsplitters

Są używane do podziału padającego światła na dwa osobne elementy. Po ustawieniu pod kątem padania 45 ° część światła padającego na dzielnik wiązki światła jest przekazywana, podczas gdy inna część jest odbijana.

Czytaj więcej na stronie Edmund Optics

 

 

 

PŁYTKI ŚWIATŁODZIELĄCE

 Plate Beamsplitters służą do podziału padającego światła na dwie części. Po ustawieniu pod kątem padania 45 ° część światła padającego na dzielnik wiązki jest przepuszczana, podczas gdy inna część jest odbijana.

PLATE BEAMSPLITTERS - EDMUND OPTICS
  Wavelength Range R/T ratio Size Range
Plate Beamsplitters 400-700 nm  25/75, 30/70, 40/60, 50/50, 70/30, 75/25 12,5-356 mm
UV Plate Beamsplitters 250-450 nm  30/70, 50/50, 70/30  10-50 mm
Eliptical Plate Beamsplitters 400-1100 nm  50/50  12,5-50 mm
VIS and NIR Plate Beamsplitters 400-1100 nm  20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 70/30, 80/20  12,5-75 mm
IR Plate Beamsplitters 2-14 μm 50/50 1"-2"
Broadband Polarizing Plate Beamsplitters 420-670 nm Reflect S / Transmit P 12,5-25 mm
Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters 355-1095 nm 50/50 1"
Polka-Dot Bramsplitters 250-2000 nm 50/50, 30/70, 70/30 0,5"-2"
Pellicle Beamsplitters 400-700 nm 8/92, 40/40, 33/67, 50/50 1"-6"
Fluorescence Dichroic Filters  409-801 nm N/A  12,5-35,6 mm
Dichroic Laser Beam Combiners  427-659 nm N/A  12,5-50 mm
λ/10 Wedged Plate Beamsplitters  400-700 nm 30/70, 50/50, 70/30  25, 50 mm
Nd:YAG Harmonic Separator 266 - 1064 mm N/A 0,5", 1"

   czytaj więcej

 

 

KOSTKI ŚWIATŁODZIELĄCE

 Cube Beamsplitters służą do podziału padającego światła na dwa osobne elementy. Są one trwałe i łatwe w montażu.

CUBE BEAMSPLITTERS - EDMUND OPTICS
  Wavelength Range R/T ratio Size Range
Standard Cube Beamsplitters 400-700 nm  30/70, 50/50, 70/30 5-50 mm
Broadband Polarizing Cube Beamsplitters  420-1100 nm Reflect S / Transmit P 5-50 mm
High Energy Polarizing Cube Beamsplitters 355-1064 nm Reflect S / Transmit P 1"-2"
Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters 532-1064 nm Reflect S / Transmit P 5-50 mm
Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters 532-1064 nm 50/50 5-25 mm
Wire Grid Polarizing Cube Beamsplitter 400-700 nm Reflect S / Transmit P 10 mm - 1"
-Broadband Non-Polarizing Cube Beamsplitters 400-1620 nm 50/50 5-50 mm
Lateral Displacement Beamsplitters 430-1080 nm  50/50 10-20 mm

   czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj dalej 

 

 

[ Reset Settings ]