Szukaj

OŚWIETLACZE W SYSTEMACH WIZYJNYCH

 

Oświetlacze stosowane w systemach wizyjnych oparte są na diodach LED, które są dostępne w zakresach UV, VIS i NIR.

W ofercie SPECTROPOLU:

  • Oświetlacze pierścieniowe – to diody LED rozłożone na planie pierścienia. Oświetlacze pierścieniowe montowane są często w osi kamery. Wyróżniono 2 typy: "Brightfield illumination" do równomiernego oświetlenia obiektów o matowej powierzchni, "Darkfield illumination" - za pomocą tego typu oświetlaczy eksponowane są krawędzie i rysy obserwowanego przedmiotu.
  • Oświetlacze liniowe – to diody LED osadzone wzdłuż linii, stosowane często w systemach wizyjnych stosujących kamery liniowe.
  • Oświetlacze tylne – umieszczane są za obiektem i emitują światło w kierunku kamery.  Na ogół mają kształt prostokątny / kwadratowy, oraz  matowy dyfuzor. Stosowane w aplikacjach, gdzie istotne jest wyodrębnienie krawędzi obiektu.  
  • Oświetlacze punktowe – zbudowane z ograniczonej liczby diod (jednej do kilku LED), stosowane do oświetlania powierzchni o małych wymiarach lub uzyskania odpowiedniego kształtu wiązki.
  • Oświetlacze dyfuzyjne – wykorzystują filtry lub powierzchnie odbijające w celu rozproszenia światła padającego na badany obszar.
  • Płaskie oświetlacze kopułowe
  • Oświetlacze wodoodporne

 

[ Reset Settings ]