Szukaj

LAMPY UV-VIS-NIR

 

W naszej ofercie  źródła z zakresu 190-2500 nm firm Ocean Optics (brand Ocean Insight).

 
W wielu zastosowaniach przydatne są źródła światła obejmujące szeroki zakres widmowy. Od związków organicznych i małych cząsteczek po absorpcję tworzyw sztucznych i polimerów w bliskiej podczerwieni, użycie źródła o szerokim spektrum lub połączenie kilku źródeł można uzyskać dostęp do całej UV-VIS-NIR.

Źródła ksenonowe są bardzo intensywne w UV i mają silny, płaski profil w obszarze widzialnym i bliskiej podczerwieni. Są przydatne do pomiarów absorbancji, fluorescencji lub odbicia. Pulsacyjne źródła ksenonowe, takie jak PX-2, mają wysoką intensywność przy niższym cyklu pracy, co czyni je idealnymi do pomiarów, w których zbyt dużo światła UV może uszkodzić próbkę.

Źródło światła zawierające zarówno lampę deuterową, jak i lampę wolframowo-halogenową może również pokrywać obszary widma UV, widzialnego i bliskiej podczerwieni. Do zastosowań od pomiaru koloru po przemysłową kontrolę jakości źródła te są najbardziej elastyczne z dostępnych. Źródła deuterowe są słabsze, ale bardziej stabilne niż ksenonowe. Są idealne do pomiarów kinetycznych lub procesowych, w których ważna jest stabilność przez długi czas.

Region UV widma jest przydatny do pomiaru wszystkiego, od małych cząsteczek organicznych po białka i kwasy nukleinowe. Wszystkie próbki biologiczne oraz wiele produktów przemysłowych i konsumenckich są aktywne w promieniowaniu UV. Niezależnie od tego, czy mierzysz absorpcję, fluorescencję czy współczynnik odbicia, obszar UV widma może być niezbędny do uzyskania właściwego zrozumienia próbki. Większość wszystkich źródeł UV emituje również pewną emisję światła do widzialnego obszaru widma, co czyni je idealnymi do pomiaru próbek w obu obszarach widma.

Źródła ksenonowe (PX-2 i HPX-2000) oferują bardzo wysoką intensywność w UV i są przydatne do pomiarów absorbancji, fluorescencji lub odbicia. Pulsacyjne źródła ksenonowe, takie jak PX-2, mają wysoką intensywność przy niższym cyklu pracy, co czyni je idealnymi do pomiarów, w których zbyt dużo światła UV może uszkodzić próbkę.

Źródła deuterowe są słabsze, ale znacznie bardziej stabilne niż ksenon. Są idealne do pomiarów kinetycznych lub procesowych, w których ważna jest stabilność przez długi czas.
 
 
Model Typ  i moc nominalna żarówki
Output Zakres Typowa moc wyjściowa Inne
DH-2000-BAL Deuterowo (25W) - Halogenowa (20W) Ciągły ~210 – 2500 nm, filtr linii Dα

194 µW (Deuterowa)

615 µW (Halogenowa)

Migawka

Triggering (-TTL)

DH-2000-FHS-DUV-TTL Deuterowo (26W) - Halogenowa (20W) Ciągły ~190 – 2500 nm

217 µW (Deuterowa)

295 µW (Halogenowa)

Uchwyt na filtry (-FHS)

Triggering (-TTL)

DH-2000-S-DUV-TTL Deuterowo (26W) - Halogenowa (20W) Ciągły ~190 – 2500 nm

585 µW (Deuterowa)

990 µW (Halogenowa)

Migawka (-S)

Triggering (-TTL)

HPX-2000 Ksenonowa (35W) Ciągły 185 – 2000 nm  1,52 mW Migawka
PX-2 Ksenonowa Pulsacyjny 220 – 750 nm  9,9 W Migawka
HPX-2000-HP-DUV Ksenonowa (75W) Ciągły 185 – 2000 nm  6,13 mW Migawka

 

 

 

[ Reset Settings ]