Szukaj

OŚWIETLACZE

 

Oświetlacze pogrupowano według następujących kategorii:

Lampy UV-VIS-NIR - lampy z zakresu  185 -2500 nm

Lampy VIS-NIR - lampy z zakresu 350 - 2500 nm (bez zakresu UV)

Oświetlacze LED - oparte na technologii LED

Lampy UV - oświetlacze, których zakres nie wkracza w zakres widzialny (do 350 nm)

Monochromatory - automatyczne lub ręcznie ustawiane urządzenia do ustawiania widma o konkretnej długości światła.

Lampy monochromatyczne - żółte lampy SOX

Oświetlacze fluorescencyjne - lampy, które wykorzystują świetlówki do wytwarzania jasnego, równomiernego oświetlenia obiektu lub powierzchni.

Oświetlacze światłowodowe - oświetlacze, które są zintegrowane (lub mogą być) z jednym lub więcej światłowodami, które odpowiednio ukierunkowują oświetlenie.

Oświetlacze telecentryczne - do oświetlania obiektów prawdziwie skolimowanym światłem i generowania silnie kontrastujących obrazów.

Oświetlacze strukturyzowane - oświetlacze do oświetleń o wymaganym specjalnym kształcie

Oświetlacze stosowane w systemach wizyjnych tj. systemach złożonych najczęściej z kamery, obiektywu i źródeł światła.

Oświetlacze do mikroskopii - źródła światła stosowane w mikroskopiii

Oświetlacze do spektroskopii - źródła światła stosowane w spektroskopii

Lampy do utwardzania UV - stosowane do utwardzania światłem ultrafioletowym

[ Reset Settings ]