Szukaj

MIERNIKI MOCY i ENERGII

 

Podstawowe pomiary wiązki lasera dotyczą określenia mocy i energii. W tym celu na podstawie parametrów technicznych lasera należy prawidłowo wybrać rodzaj detektora oraz miernika. Wiodący producenci w większości przypadków zapewniają współpracę jednego miernika z dowolnie wybranym detektorem. Jeśli pomiar nie wymaga na jego podstawie dodatkowych obliczeń można wykorzystać układ zintegrowany tj. miernik z niewymienialnym detektorem.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą mierników firmy Coherent, Edmund Optics i Premier.

 

MIERNIKI

Proponowane mierniki mocy mogą współpracować na zasadzie — plug and play — z prawie każdym z szerokiej gamy czujników danego producenta. Są one, w zależności od producenta, odpowiednio skalibrowane, jednak różnią się dokładnością. Znane ze swojej wszechstronności, łatwości użytkowania i przyjaznego dla użytkownika interfejsu, prezentowane mierniki mogą być używane samodzielnie lub w połączeniu z LabVIEW lub własnym oprogramowaniem użytkownika.

 

W naszej ofercie:

1) Mierniki mocy i energii firmy Coherent, które są stosowane w połączeniu z odpowiednimi sensorami/detektorami.

 Model LabMax-Pro SSIM FieldMate FieldMaxII-TO FieldMaxII-TOP
Type Power, Energy, and Beam Position Power Only Power Only Power and Energy

 

2) Mierniki mocy i energii firmy Edmund Optics, które są stosowane w połączeniu z odpowiednimi sensorami/detektorami (3 modele).

Model Premier Power/Energy Meter Deluxe Power Meter USB Power/Energy Meter
Type

Average Power,

Single Shot Energy

Average Power

Average Power,

Single Shot Energy

 

3) proste urządzenia przenośne

Pomiar Zakres pomiaru mocy Zakres długości fal (nm) Link
Mocy 0.5 μW do 1W 400 - 1064 Przenośny miernik mocy Coherent LaserCheck
Mocy

0.3 nW - 36 mW @ 980nm (attenuator Off)
3 nW - 300 mW @ 980nm (attenuator On)

0.5W - 250W (average power)

320 - 1100

 

190 - 20000

Przenośny miernik energii z ekranem dotykowym

 

DETEKTORY

Czujnik mocy lasera to detektor, który pochłania wiązkę lasera i wysyła sygnał proporcjonalny do mocy wiązki, zwykle kalibrowany z określoną dokładnością do określonego standardu i wykorzystywany jako wejście miernika mocy lasera. Typ używanego czujnika zależy od różnych szczegółów mierzonej wiązki laserowej, w tym poziomu mocy, obszaru widmowego, wielkości wiązki i innych. Na przykład czujniki do pomiaru mocy od kilku mikrowatów do 100 kilowatów lub więcej są generalnie oparte na detektorach termicznych różnego typu, podczas gdy detektory oparte na fotodiodach są zwykle wybierane w przypadku niższych mocy do nanowatów lub pikowatów. Czujniki termiczne mogą również mierzyć energię pojedynczego strzału przy częstotliwości impulsów nieprzekraczającej jednego impulsu co ~ 5 s.

Oferujemy trzy rodzaje czujników mocy:

  • Czujniki fotodiodowe są używane do małych mocy od femtowatów do setek miliwatów i tak wysokich, jak 3W.
  • Czujniki termoelektryczne są do użytku od ułamków mikrowata do dziesiątek tysięcy watów.
  • Czujniki PowerMax-Pro, opatentowane przez firmę Coherent.

 

Oferujemy trzy rodzaje czujników energii, piroelektryczne i fotodiody.

  • Czujniki piroelektryczne służą do pomiaru powtarzalnych energii impulsów i średnich mocy przy częstotliwości impulsów do 25000 impulsów na sekundę i szerokości impulsów do 20 ms.
  • Czujniki półprzewodnikowe (optyczne, fotodiody) są przeznaczone do laserów impulsowych o bardzo niskiej energii, zaledwie 200 pJ.

 

Opracowana przez Coherenta technologia PowerMax-Pro (patent nr 9 012 848), została wdrożona by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na laserowy czujnik mocy, który oferuje wysoką czułość w szerokim zakresie długości fali, duży zakres dynamiczny i wysoki próg zniszczenia, a także szybkość reakcji zbliżoną do szybkości fotodiód półprzewodnikowych. PowerMax-Pro jest zbudowany i skonfigurowany inaczej niż termostosy. W szczególności w tym urządzeniu ciepło przepływa przez detektor pionowo, a generowane pole elektryczne porusza się prostopadle do strumienia ciepła. Materiały użyte w tym czujniku to stos folii o grubości warstw rzędu mikronów. Padające światło lasera jest pochłaniane i wytwarza ciepło, które może bardzo szybko przepływać przez te cienkie warstwy do radiatora pod detektorem, gdzie jest rozpraszane. Sygnał elektryczny z cienkiej folii warstwy przesuwają się poprzecznie do krawędzi urządzenia, gdzie można je zmierzyć, gdy padają na elektrody czujnika. W przeciwieństwie do tradycyjnego stosu termoelektrycznego z przepływem promieniowym, którego czas to kilka sekund, czas w konfiguracji folii mieści się w zakresie mikrosekund. Dzięki temu czujnik zapewnia zasadniczo natychmiastowy pomiar mocy, a także umożliwia analizę impulsów modulowanych laserów z impulsami dłuższymi niż 10 mikrosekund.

Detektor termistorowy PowerMax Coherent

Detektor mocy Coherent PowerMax Wand

Czujniki EnergyMax umożliwiają pomiar energii impulsu laserowego w szerokim zakresie długości fal, powtarzanie szybkości, energie impulsów i średnice wiązki. Unikatowe połączenie najwyższej wydajności i łatwości obsługi, czujniki EnergyMax to najlepszy wybór. Czujniki EnergyMax są wysoce liniowe pod względem powtarzalności szybkości, szerokości impulsu laserowego i zmierzonej energii. One też są dokładne w szerokim zakresie długości fal dzięki pokładowi kompensacja długości fali. Dodatkowo automatyczna kompensacja temperatury uwzględnia zmiany temperatury otoczenia, jak również ciepła wytwarzanego przez absorpcję energii lasera.

Detektory energii Coherent EnergyMax

Czujników piroelektrycznych można używać tylko z laserami pulsacyjnymi. Czujniki piroelektryczne są idealne do pomiaru mocy laserów impulsowych. Urządzenia te mogą być używane z częstotliwością repetycji do 10 kHz i wyższą oraz mogą być używane do pomiaru impulsów laserowych powyżej 1 J.

Czujniki termoelektryczne to świetna uniwersalna technologia odpowiednia dla wielu laserów. Służą do pomiaru mocy lasera CW, średniej mocy w laserach impulsowych i często są używane do całkowania energii długich impulsów. Czujniki termiczne pochłaniają padające promieniowanie laserowe i przekształcają je w ciepło. Ciepło to ostatecznie przepływa do radiatora, który jest utrzymywany w temperaturze otoczenia poprzez chłodzenie konwekcyjne lub wodne.  Różnica temperatur między absorberem a radiatorem jest przetwarzana na sygnał elektryczny przez złącze termopary. Termopile działają w szerokim zakresie mocy wejściowych iw przeciwieństwie do czujnika półprzewodnikowego nie ulegają nasyceniu. Zakres widmowy zależy od zastosowanej powłoki pochłaniającej energię lasera. Powłoka stosowana na wielu stosach termoelektrycznych ma charakter szerokopasmowy, od ultrafioletu do podczerwieni. Czujniki te mają naturalny czas reakcji rzędu kilku sekund w przypadku czujnika małej mocy i do jednej minuty w przypadku czujnika kilowatowego. W połączeniu z odpowiednim miernikiem, dzięki algorytmom przyśpieszającym szybszą reakcję – w przypadku większości czujników rzędu sekund.

Energię pojedynczego strzału z częstością impulsów mniejszą niż jeden impuls co około 5 s można zmierzyć za pomocą czujników termicznych.

Coherent Thermopile Power Sensors

Detektor termistorowy wysokiej mocy PowerMax Coherent

 

Funkcja wykrywania pozycji

Coherent ma dwie linie czujników termoelektrycznych.

  • Linia „LM Model” wykorzystuje unikalny dysk termoelektryczny, w którym termopary są podzielone na cztery części, umożliwiając czujnikom dostarczanie informacji o położeniu wiązki oprócz pomiaru mocy.

  • Linia „PM Model” obejmuje tradycyjne dyski termoelektryczne, które zapewniają pomiar mocy. Funkcja wykrywania położenia jest dostępna w zakresie od 30 mW do 5 kW z rozdzielczością od 10 do 100 μm.

Wykrywanie pozycji jest idealne dla:

  • Wyrównania wiązek dużej mocy do środka czujnika

  • Wyrównania niewidzialnych laserów do środka czujnika

 

Termostosowy detektor mocy z pozycjonowaniem wiązki Coherent

 

Czujniki półprzewodnikowe przetwarzają padające fotony na prąd, który można zmierzyć za pomocą naszych przyrządów. Fotodiody stosowane w tego typu czujnikach charakteryzują się wysoką czułością i niskim poziomem szumów, co umożliwia im wykrywanie bardzo słabych poziomów światła.

Filtry tłumiące muszą być używane podczas pracy powyżej poziomu miliwatów, ponieważ nasycają się powyżej ok. 1 W/cm2. Fotodiody są również wygodne do strojenia i ustawiania wartości szczytowych laserów ze względu na ich szybki czas reakcji. Zakres widmowy jest bardziej ograniczony niż w przypadku innych naszych technologii czujników. Urządzenia te nazywane są również czujnikami optycznymi. Czujniki półprzewodnikowe/optyczne są ograniczone do pomiaru mocy lasera CW.

 

Coherent High Sensitivity Optical Power Sensors

 

Zakresy pomiarowe danej technologii

Laser Type Measurement Needed Power Range Wavelength Range  Sensor Type
CW Laser  Average Power 10 nW to 50 mW 250 nm to 1800 nm Optical
CW Laser  Average Power 100 μW to >5 kW 0.19 μm to 11 μm Thermopile
CW Laser  Instant Average Power 50 mW to 3 kW 300 nm to 11 μm PowerMax-Pro
Pulsed Laser  Average Power 100 μW to >5 kW 0.19 μm to 11 μm Thermopile
Pulsed Laser  Instant Average Power 50 mW to 350 W  300 nm to 11 μm PowerMax-Pro
Pulsed Laser  Energy Per Pulse 100 nJ to >10J 0.19 μm to 11 μm Pyroelectric
Long Pulse Laser (>1 ms)  Single Pulse Integrated Energy 1 mJ to >300 J 0.19 μm to 11 μm Thermopile
Long Pulse Laser (>10 μs)  Pulse Visualization <15 kW peak power 300 nm to 11 μm PowerMax-ProTechnologie

Zakres spektralny technologii czujników Coherent i powłok absorbujących pokazano w poniższej tabeli.

Po zidentyfikowaniu typu czujnika i powłoki szczegółowe specyfikacje mogą być wykorzystane do wybrania konkretnego modelu czujnika do Twojej aplikacji.
Ostatnim krokiem po wybraniu modelu czujnika jest zidentyfikowanie miernika do pomiaru, wyświetlenia i analizy danych wyjściowych czujnika.
 
 
  Model Wavelength
Thermal Sensor   PowerMax - UV Coating 150 to 1000
PowerMax - Broadband Coating 190 to 11,000
Volume Absorber  250 to 3000
Semiconductor Sensor   UV
200 to 400
VIS 400 to 1064
IR
800 to 1800
Energy Sensor   MaxBlack Coating 190 nm 12,000
MaxUV Coating 190 to 2100
Diffuse Metallic Coating 190 to 2100
Power MaxPro   HD Coating  400 to 1100 nm; 9 to 11 μm
BB Coating  400 nm to 11 microns
[ Reset Settings ]