Szukaj

MIERNIKI MOCY i ENERGII

 

Podstawowe pomiary wiązki lasera dotyczą określenia mocy i energii. W tym celu na podstawie parametrów technicznych lasera należy prawidłowo wybrać rodzaj detektora oraz miernika. Wiodący producenci w większości przypadków zapewniają współpracę jednego miernika z dowolnie wybranym detektorem. Jeśli pomiar nie wymaga na jego podstawie dodatkowych obliczeń można wykorzystać układ zintegrowany tj. miernik z niewymienialnym detektorem.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą mierników firmy Coherent, Edmund Optics i Premier.

 

MIERNIKI

Proponowane mierniki mocy mogą współpracować na zasadzie — plug and play — z prawie każdym z szerokiej gamy czujników danego producenta. Są one, w zależności od producenta, odpowiednio skalibrowane, jednak różnią się dokładnością. Znane ze swojej wszechstronności, łatwości użytkowania i przyjaznego dla użytkownika interfejsu, prezentowane mierniki mogą być używane samodzielnie lub w połączeniu z LabVIEW lub własnym oprogramowaniem użytkownika.

 

Proste urządzenia przenośne

Pomiar Zakres pomiaru mocy Zakres długości fal (nm) Link
Mocy 0.5 μW do 1W 400 - 1064  Przenośny miernik mocy Coherent LaserCheck
Mocy

0.3 nW - 36 mW @ 980nm (attenuator Off)
3 nW - 300 mW @ 980nm (attenuator On)

0.5W - 250W (average power)

320 - 1100

 

190 - 20000

Przenośny miernik energii z ekranem dotykowym

 

DETEKTORY

Czujnik mocy lasera to detektor, który pochłania wiązkę lasera i wysyła sygnał proporcjonalny do mocy wiązki, zwykle kalibrowany z określoną dokładnością do określonego standardu i wykorzystywany jako wejście miernika mocy lasera. Typ używanego czujnika zależy od różnych szczegółów mierzonej wiązki laserowej, w tym poziomu mocy, obszaru widmowego, wielkości wiązki i innych. Na przykład czujniki do pomiaru mocy od kilku mikrowatów do 100 kilowatów lub więcej są generalnie oparte na detektorach termicznych różnego typu, podczas gdy detektory oparte na fotodiodach są zwykle wybierane w przypadku niższych mocy do nanowatów lub pikowatów.

Oferujemy dwa rodzaje czujników mocy: czujniki fotodiodowe i czujniki termiczne.

  • Czujniki fotodiodowe są używane do małych mocy od femtowatów do setek miliwatów i tak wysokich, jak 3W.
  • Czujniki termiczne są do użytku od ułamków mikrowata do dziesiątek tysięcy watów.

Czujniki termiczne mogą również mierzyć energię pojedynczego strzału przy częstotliwości impulsów nieprzekraczającej jednego impulsu co ~ 5 s.

 

Oferujemy dwa rodzaje czujników energii, piroelektryczne i fotodiody.

  • Czujniki piroelektryczne służą do pomiaru powtarzalnych energii impulsów i średnich mocy przy częstotliwości impulsów do 25000 impulsów na sekundę i szerokości impulsów do 20 ms.
  • Czujniki energii fotodiody są przeznaczone do laserów impulsowych o bardzo niskiej energii, zaledwie 200 pJ.

Energię pojedynczego strzału z częstością impulsów mniejszą niż jeden impuls co około 5 s można zmierzyć za pomocą czujników termicznych.

 

 

Coherent offers four different sensor technologies (PowerMax-Pro, thermopile, semiconductor/optical, and pyroelectric) that address a broad range of measurement parameters and laser characteristics. The following information can help determine which sensor technology to choose based upon the type of laser used and the type of measurement needed.

Sensor Technology Measurement Range

Laser Type Measurement Needed Power Range Wavelength Range  Sensor Type
CW Laser  Average Power 10 nW to 50 mW 250 nm to 1800 nm Optical
CW Laser  Average Power 100 μW to >5 kW 0.19 μm to 11 μm Thermopile
CW Laser  Instant Average Power 50 mW to 3 kW 300 nm to 11 μm PowerMax-Pro
Pulsed Laser  Average Power 100 μW to >5 kW 0.19 μm to 11 μm Thermopile
Pulsed Laser  Instant Average Power 50 mW to 350 W  300 nm to 11 μm PowerMax-Pro
Pulsed Laser  Energy Per Pulse 100 nJ to >10J 0.19 μm to 11 μm Pyroelectric
Long Pulse Laser (>1 ms)  Single Pulse Integrated Energy 1 mJ to >300 J 0.19 μm to 11 μm Thermopile
Long Pulse Laser (>10 μs)  Pulse Visualization <15 kW peak power 300 nm to 11 μm PowerMax-ProSensor Technologies

The spectral range of these sensor technologies and absorbing coatings are shown in the table below. After identifying a sensor type and coating, the detailed specifications in this catalog can be used to select a specific sensor model for your application.  After selecting a sensor model, the final step is to identify a meter to measure, display and analyze the sensor output.

 

  Model Wavelength
Thermal Sensor   PowerMax - UV Coating 150 to 1000
PowerMax - Broadband Coating 190 to 11,000
Volume Absorber  250 to 3000
Semiconductor Sensor   UV
200 to 400
VIS 400 to 1064
IR
800 to 1800
Energy Sensor   MaxBlack Coating 190 nm 12,000
MaxUV Coating 190 to 2100
Diffuse Metallic Coating 190 to 2100
Power MaxPro   HD Coating  400 to 1100 nm; 9 to 11 μm
BB Coating  400 nm to 11 microns

 

[ Reset Settings ]