W tym artykule omówiono wyzwania związane z pracą ze starszymi technologiami detektorów, rozwiano pewne nieporozumienia związane z detektorami spektroskopii Ramana i przedstawiono rozwiązania PCO (Excelitas) w zakresie kamer "back-illuminated".

Otwórz artykuł w pdf