W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Detektory fotodiodowe

Detektory fotodiodowe używane są do pomiarów zarówno mocy jak i energii. Pomiar mocy jest w szerokim zakresie od kliku  pico/mili W do 3W. Pomiar energii impulsu możliwy jest dla niskich wartości rzędu 10pJ przy częstotliwości do 20kHz. Fotodiody krzemowe wykorzystuje się do pomiarów w zakresie UV oraz VIS  natomiast germanowe w zakresie IR.

czytaj więcej

 

Detektory termiczne

Detektory termiczne używane są do pomiarów mocy oraz pojedynczych wartości energii impulsu, którego szerokość nie jest niższa niż 5s. Pomiar mocy jest w szerokim zakresie od mili do kilku tysięcy W.   

czytaj więcej

Detektory piroelektryczne

Detektory piroelektryczne używane są do pomiarów energii impulsu do 25kHz. Detektory te maja unikalna budowę, która pozwala im na pomiar zarówno długich jak i krótkich impulsów przy długotrwałych cyklach np. gdy szerokość impulsu stanowi 30% całości czasu impulsu. 

czytaj więcej