Detektory fotodiodowe używane są do pomiarów zarówno mocy jak i energii. Pomiar mocy jest w szerokim zakresie od kliku  pico/mili W do 3W. Pomiar energii impulsu możliwy jest dla niskich wartości rzędu 10pJ przy częstotliwości do 20kHz. Fotodiody krzemowe wykorzystuje się do pomiarów w zakresie UV oraz VIS  natomiast germanowe w zakresie IR.

czytaj więcej